De behandeling
Een disbalans in de energiestroom uit zich altijd in meerdere tekens. Daarom is het vraaggesprek (anamnese) voorafgaand aan een eerste behandeling altijd zeer uitgebreid en komen zaken aan de orde die in eerste instantie helemaal niets met de klacht te maken lijken te hebben.

Verder wordt uit observatie van de patiënt waardevolle informatie verkregen. Wat voor uitstraling hebben de ogen van de patiënt, heeft hij een zachte of een luide stem, heeft zij een bleek of rood gelaat etc.

Ook wordt zeer nauwkeurig de pols gevoeld en wordt de tong bekeken. Bij de polsslag wordt gelet op o.a. de snelheid, de kracht en de diepte van de pulsaties. Bij de tong zijn vorm, kleur, vochtigheid en beslag (bekleding) van belang.

Uit alle verkregen informatie wordt een diagnose ge- steld en volgt de behandeling. De eerste behandeling duurt zo’n anderhalf uur, volgende behandelsessies nemen een uur in beslag. Sommige klachten zijn na een paar behandelingen verholpen. Na ca 5 behande- lingen is er altijd een evaluatie over het effect van de behandelingen.

Veel mensen hebben angst voor naalden en injecties, maar dit is totaal onvergelijkbaar met het plaatsen van een acupunctuurnaald. Dit voelt slechts als een klein prikje en vaak is het geheel pijnloos. Het zou geen reden moeten zijn om je niet door een acupuncturist te laten behandelen.
.
>