Eciwo Acupunctuur

Bepaalde methoden binnen de acupunctuur (zoals de oor-, hand- en buikacupunctuur) zijn gebaseerd op de aanname dat ieder afzonderlijk lichaamsdeel de informatie van het gehele lichaam bevat. Een relatief nieuwe vorm van acupunctuur die ook van dit principe uitgaat is de eciwo-acupunctuur.

De grondlegger van eciwo-acupunctuur is professor Yingqing Zhang van de universiteit van Shandong in China. Door vele experimenten en observaties in zowel de planten- als dierenwereld heeft hij deze theorie ontwikkeld. Bij één van deze experimenten splitste hij het embryo van een muis in vijven en implanteerde de vijf delen weer in de moedermuis terug. Er werden vijf identieke muizen geboren.

Wanneer het lichaam in de baarmoeder groeit, ontwikkelt ieder nieuw orgaan, ledemaat of deel van een ledemaat (kuit, dij, voet enz.) zich zoals het oorspronkelijke embryo dit doet. Yingqing Zhang ontdekte dat ieder van de afzonderlijke lichaamsdelen de informatie bevat om uit te groeien tot een compleet nieuw lichaam.

Dit gebeurt in de baarmoeder natuurlijk niet. Onder controle van het moederlichaam ontwikkelen alle potentiële embryo’s zich tot afzonderlijke organen en andere lichaamsdelen. Wel bevat ieder deel van het lichaam de informatie van het gehele lichaam. Zij worden alle ECIWO’s genoemd: Embryo’s Containing the Information of the Whole Organism.

Ieder deel van het lichaam (een eciwo) bevat dus in potentie het hoofd, alle organen, ledematen etc.  Hierdoor kan men de werkzaamheid van ooracupunc- tuur, voetreflexologie, iriscopie, en andere genees- wijzen verklaren. Wanneer er bijvoorbeeld klachten in de maagstreek zijn, zal in ieder eciwo het maaggebied afwijkingen (zoals drukpijnlijkheid) gaan vertonen.

Bij eciwo-acupunctuur wordt bij diagnose en therapie een botstuk in de hand gebruikt, de zogenaamde 2e metacarpaal. Middels het voelen naar drukpunten en het scannen met de eciwograaf  wordt bepaald waar in het lichaam zich verstoringen bevinden. Vervolgens wordt in het aangedane gebied een acupunctuurnaald geplaatst. Per behandeling wordt een beperkt aantal naalden gebruikt zodat de belasting voor de patiënt klein blijft, terwijl de werkzaamheid groter is dan bij traditionele acupunctuur.


>