T.C.G.
De traditionele Chinese geneeskunde (T.C.G.), die duizenden jaren geleden tot ontwikkeling is gekomen, heeft als uitgangspunt dat alle leven een zichtbare of onzichtbare uitingsvorm is van energie en dat het menselijk lichaam behalve weefsels en organen ook een energiekringloop bevat. Wanneer er voldoende energie door de kanalen(meridianen) circuleert en er zijn geen obstakels dan functioneert het lichaam optimaal en is de weerstand tegen ziektes op zijn sterkst.

Door allerlei oorzaken kunnen er problemen met de energie (qi) ontstaan. Deze oorzaken kunnen intern of extern zijn. Interne factoren zijn emotioneel van aard. Gevoelens van woede, angst of verdriet beïnvloeden de energiestroom negatief. Ook externe factoren als warmte, koude, wind en vocht tasten de kringloop aan. Verder is natuurlijk iemands levensstijl en leef- omgeving van invloed op zijn gezondheid. Overwerk, stress, verkeerde voeding en luchtverontreiniging zijn allemaal belastende factoren.

Uitgangspunt is dus dat een storing in de energie- stroom uiteindelijk leidt tot klachten. Of deze ener- getische disbalans zich uiteindelijk uit in hoofdpijn, slaapstoornissen of buikklachten is natuurlijk wel belangrijk, maar het gaat er meer om welke conditie tot de klachten leidt en deze zal worden aangepakt. Hierin ligt het fundamentele verschil met de westerse geneeskunde zoals wij die kennen. Deze richt zich veel meer op de klacht en verliest soms de diepere oorzaken uit het oog. Vaak worden uitstekende resultaten bereikt, maar er lopen helaas nog veel mensen rond met onbegrepen klachten, zelfs na allerlei hightech onderzoek.
.
>